შავი ლომი –

საქართველოს დროით    რაზმი      ოქმები     26/05_2023 @ 20.48 

შაბ

08/04

22.00

ჩარუა [ურგ]

დოგოს XV 

75:19

პარ

14/04

22.00

ჩარუა [ურგ]

სელკნამ

33:30

პარ

21/04

22.00

ბუენოს აირეს [არგ]

პამპას

21:24

შაბ

29/04

01.00

ჩარუა [ურგ]

სუდამერიკა XV

24:28

შაბ

06/05

22.00

ჩარუა [ურგ]

პენიაროლ

31:35