2021-22 | თამაშთა რაოდენობა [დებულებათა მიხედვით]

ლიგა

დონე

ჯგუფი

გუნდი

წრიული

პლეი’ოფი

სულ

დ10

10

90

6

96

დბლ

8

56

56

პირ

10

90

5

95

რეგ

დას

8

16

56

5

117

აღმ

8

56

ჭაბ’ა

ოქრ

8

16

56

20

76

128

ვრც

დას+აღმ

4+4

32

20

52

ჭაბ’ბ

ოქრ

8

33

56

22

78

290

ვრც

დას

7+7

98

28

126

აღმ

6+5

60

26

86

სულ

93

650

132

782

01/12_2021 @ 10.15